bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenie pożyczki o wartości blisko 140 proc. rzeczywistej kwoty pożyczki

Ubezpieczenie pożyczki o wartości blisko 140 proc. rzeczywistej kwoty pożyczki

Dodano: 2022-04-29
Publikator: Prokuratura Krajowa

Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną zwracając uwagę na to, że umowa będąca źródłem zobowiązania zawiera niedozwolone zastrzeżenia.

Sprawa dotyczyła kobiety, która zawarła umowę pożyczki. Zgodnie z jej postanowieniami, kobiecie wypłacono cztery tys. zł. Całkowita kwota zobowiązania wynosiła ponad 10 tys. zł. Składały się na nią koszty ubezpieczenia (niemal sześć tys. zł) oraz opłata przygotowawcza i wynagrodzenie umowne (w sumie ponad jeden tys. zł). Miesięczna rata opiewała na kwotę 448 zł, a umowa, zabezpieczona wekslem, została zawarta na dwa lata. Ponadto pożyczkobiorczyni była zobowiązana do zabezpieczenia spłaty zaciągniętej kwoty poprzez wyrażenie zgody na objęcie jej ochroną ubezpieczeniową.

Po upływie kilku miesięcy firma pożyczkowa wypowiedziała umowę i wezwała kobietę do zapłaty niemal 13 tys. zł. Poinformowano ją przy tym o wypełnieniu weksla oraz wezwano do jego wykupu w terminie 30 dni pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Następnie SR zasądził żądaną pozwem kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kobieta nie zaskarżyła nakazu zapłaty, zatem stał się on prawomocny.

Prokurator Generalny wniósł więc skargę nadzwyczajną na orzeczenie sądu. Zarzucił on zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad zawartych w art. 76 Konstytucji RP oraz rażące naruszenie przepisów prawa procesowego i materialnego. W skardze zwrócono m.in. uwagę na to, że koszt ubezpieczenia znacząco przewyższał wartość rzeczywiście udzielonej kwoty pożyczki, ponieważ stanowił blisko 140 proc. jej wysokości. Wskazano, że postanowienia umowy, które odnoszą się do ubezpieczenia, wypełniają przesłanki art.  385pkt 7 kc dotyczącego klauzuli niedozwolonej.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania SR dla Łodzi-Śródmieście. Dodatkowo wniósł o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania wywołanego wniesieniem skargi nadzwyczajnej. Ostatnie ze względu na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego wobec niej postępowania egzekucyjnego.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...