bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenie od wandalizmu

Ubezpieczenie od wandalizmu

Dodano: 2017-02-21

Compensa TU S.A. prezentuje, w jaki sposób można zabezpieczyć się od szkód wyrządzonych przez wandali. Jak wskazuje ubezpieczyciel, powołując się na statystyki policyjne, średnio dziennie dochodzi do ok. 116 aktów wandalizmu. W zeszłym roku policja odnotowała prawie 42,5 tys. takich przypadków.

Ponadto, ze statystyk policyjnych wynika, że liczba uszkodzeń czyjejś własności spada. W 2015 r. było ich o 1,1 tys. więcej niż w poprzednim roku. Mimo to, jak przypomina towarzystwo ubezpieczeń, warto pomyśleć o właściwym zabezpieczeniu finansowym zanim odniesie się szkody.

Ubezpieczyciele zazwyczaj definiują wandalizm jako bezprawne, rozmyślne działanie osób trzecich prowadzące do dewastacji – zniszczenia lub uszkodzenia – objętego ochroną mienia. Jak zauważają specjaliści towarzystwa ubezpieczeń, nie istnieje oddzielny produkt ubezpieczeniowy zapewniający świadczenie w razie aktu wandalizmu. A zatem, odpowiednie odszkodowanie zagwarantuje właściwy produkt ochrony mienia, zwłaszcza jeśli zostanie on rozszerzony o najczęstsze formy wandalizmu, np. ubezpieczenie szyb albo graffiti. W autocasco (AC) przedmiotem ochrony jest więc pojazd – samochód, motocykl itp. W polisie mieszkaniowej jest to nieruchomość wraz z przynależącymi do niej elementami, np. przedmiotami wewnątrz domu czy mieszkania, garażem, budynkiem gospodarczym czy ogrodzeniem. Natomiast w ubezpieczeniu firmy przedmiot ochrony stanowi majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej: budynek, ale też maszyny, urządzenia, wyposażenie czy środki obrotowe.

– Kupujący polisę musi podjąć decyzję, do jakiej sumy chce chronić swoje mienie i od jakich ryzyk, np. pożaru, zalania, huraganu czy właśnie wandalizmu – wyjaśnia Michał Makarczyk, Dyrektor Likwidacji Szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Ponadto, eksperci przypominają, że każdy akt dewastacji mienia musi być zgłoszony policji, jeśli poszkodowany chce skorzystać z ubezpieczenia i otrzymać odszkodowanie za zniszczoną własność.

– Są kategorie zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciele wymagają potwierdzenia zgłoszenia sprawy na policję, bo sporządzona w związku z tym notatka pozwala dokładnie określić przyczynę i zakres szkody. Dotyczy to przede wszystkim kradzieży, włamań czy właśnie aktów dewastacji mienia, czyli wandalizmu. Co istotne, jest to ważne niezależnie od wartości powstałej szkody – tłumaczy Michał Makarczyk.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...