bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy

Dodano: 2022-07-11

Ubezpieczenia kojarzą nam się przede wszystkim z ochroną zdrowia, życia, nieruchomości czy samochodu. Nie od dziś wiadomo jednak, że towarzystwa ubezpieczeń reagują na zmieniającą się sytuację makroekonomiczną. Ostatnie niepewne lata, przede wszystkim pandemia, spowodowały wiele zawirowań na rynku pracy. W związku z tym, w ofertach towarzystw zaczęły pojawiać się ubezpieczenia od utraty dochodów.

Ubezpieczenie od utraty pracy to zabezpieczenie finansowe, którego zadaniem jest zapewnienie płynności finansowej w przypadku utraty stałego źródła dochodu. Ciągłość finansową wspominana polisa zapewnia przez określony czas, zazwyczaj pomiędzy sześcioma a dwunastoma miesiącami. Ubezpieczenie takie będzie chronić w momencie gdy dojdzie do zwolnienia pracownika, ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.

Polisa od utraty pracy jest ubezpieczeniem dobrowolnym, nie należy do obligatoryjnych składek pracowniczych. Istotna okazuje się być na przykład w momencie udzielania pożyczek lub kredytów, ponieważ zabezpieczające się na różne okoliczności banki proponują często polisy od utraty pracy.

O tym, kto może nabyć omawianą polisę decyduje ubezpieczyciel. W większości przypadków ubezpieczenie zakupić można od uzyskania pełnoletności do 65 bądź 70 roku życia. Co istotne, przedstawiciele niektórych zawodów nie mają prawa do uzyskania polisy. Mowa tu na przykład o zawodowych żołnierzach czy górnikach.  

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...