bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Dodano: 2016-06-14

Towarzystwo ubezpieczeń Gothaer podało kilka przykładów, w których ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym okazuje się przydatne.

Ubezpieczenie OC kojarzy się najczęściej z obowiązkową polisą komunikacyjną, jednak istnieją dobrowolne produkty ubezpieczeniowe, które mogą chronić także w życiu prywatnym. O odpowiedzialności cywilnej można mówić wtedy, gdy szkoda zostanie wyrządzona osobom trzecim. Może ona dotyczyć zarówno zdrowia, jak i mienia. W praktyce ubezpieczenie OC ma znacznie więcej zastosowań. Co ważne, ma także swoje ograniczenia, o których należy wiedzieć i pamiętać.

– O ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym powinniśmy pomyśleć zarówno na co dzień, jak również planując wakacje. To właśnie w ramach ubezpieczenia naszego domu lub mieszkania albo wykupując polisę turystyczną możemy najczęściej rozszerzyć ochronę o Odpowiedzialność Cywilną – mówi Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer.

– Dlaczego warto o tym pomyśleć? Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. W momencie, gdy wyrządzamy komuś niezamierzoną krzywdę prawo nakazuje nam jej naprawienie. W takich sytuacjach ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może okazać się kluczowe także dla naszego portfela – dodaje Anna Materny.

OC w życiu prywatnym przyda się w sprawach sąsiedzkich i mieszkaniowych. Gdy np. uszczelka w kranie przestała dobrze działać, a woda, która się wydostała w efekcie zalała mieszkanie sąsiada, gdy zostanie uszkodzony mebel w wynajętym mieszkaniu, albo kiedy z okna spadnie doniczka i uszkodzi samochód zaparkowany pod blokiem. To tylko trzy sytuacje, w których przyda nam się OC w życiu prywatnym. Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia będzie pewnego rodzaju zabezpieczeniem finansowym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

– Jeśli ubezpieczamy nieruchomość, czyli nasz dom lub mieszkanie warto pomyśleć o OC w życiu prywatnym. Pakiet, który będzie nas chronić kompleksowo pozwala na ograniczenie kosztów, które i tak w skali roku są stosunkowo niewielkie. Warto pamiętać, że umową ubezpieczenia OC w życiu prywatnym objęci są również bliscy, którzy prowadzą z nami gospodarstwo domowe. W umowie możemy uwzględnić pomoc domową oraz opiekunkę do dziecka, wykonujące pracę na rzecz naszego gospodarstwa domowego – mówi Anna Materny.

Kolejnym przykładem są szkody powstałe podczas aktywnego wypoczynku – potrącenie przechodnia podczas wycieczki rowerowej, zniszczenie cudzego sprzętu podczas jazdy na nartach, czy złamanie ręki w wyniku zderzenia kajaków. To przykładowe sytuacje, w których ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pozwoli w miarę spokojnie załagodzić sytuację, oczywiście zachowując pewne zasady.

– To ubezpieczający, czyli osoba która wykupuje ubezpieczenie, decyduje o zakresie ochrony w ramach polisy OC, wysokości sumy gwarancyjnej i tym samym o wysokości opłacanej składki. Wybierając ofertę warto pamiętać, że w świecie ubezpieczeń niska składka nie zawsze oznacza, że wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Zdarza się, że zbyt niska suma gwarancyjna, ogranicza wysokość odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela i może być niewystarczająca do pokrycia wszystkich roszczeń poszkodowanego, np. kosztu zniszczonego sprzętu sportowego. Roszczenia przewyższające sumę gwarancyjną sprawca szkody będzie musiał pokryć z własnych środków finansowych  – podkreśla Anna Materny. 

Kolejnym przykładem podanym przez Gothaer są szkody wyrządzone przez dzieci. W takich sytuacjach warto pamiętać, że dziecko, które nie ukończyło 13 lat nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie, którzy nie dołożyli należytej staranności w opiece. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w takich sytuacjach może chronić przed rozszerzeniami osób trzecich, oczywiście pod pewnymi warunkami. Osoba sprawująca nadzór odpowiada, gdy nie uczyniła wszystkiego, aby zapobiec zdarzeniu, które spowodowało szkodę, np. gdy nie interweniowała wówczas, gdy dzieci bawiły się w sposób niebezpieczny dla siebie i dla osób trzecich.

Jeśli zostało wykupione OC w życiu prywatnym to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe takie jak: psy, koty, a czasem również za te bardziej egzotyczne jak jaszczurki i węże.

– Zwierzęta domowe mogą czasem wyrządzić naszym sąsiadom dość duże szkody. Dosyć często zdarza się zniszczenia roślin w ogrodzie przez psy. Każdy właściciel ogródka wie, że może się to wiązać z dość dużymi kosztami. Nie mówiąc już o kosztach związanych z atakiem psa na dziecko czy dorosłego, gdzie obok kosztów uszkodzenia odzieży mogą pojawić się bardzo wysokie koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego  – mówi Anna Materny

– Warto pamiętać, że właściciel zwierzęcia ma obowiązek naprawić popełnioną przez niego szkodę niezależnie od tego, czy zwierzę było pod jego nadzorem, czy też uciekło – podsumowuje Anna Materny.

Należy również pamiętać o spełnianiu odpowiednich warunków, np. regularnych szczepieniach zwierzęcia. Jeśli właściciel nie zadba o to, nie będzie mógł skorzystać z ubezpieczenia w przypadku pogryzienia.

Zdarza się, że szkoda jest wynikiem niedbalstwa. Mowa o nim wtedy, gdy nie zostały zachowane podstawowe, czy wręcz elementarne zasady staranności. Na przykład w sytuacji, gdy do kosza na śmieci zostanie wrzucony niedopałek papierosa bez upewnienia się, że został zgaszony, a w wyniku zaniedbania dojdzie do pożaru.

– Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni także w przypadku szkód spowodowanych wskutek takiej lekkomyślności albo niedbalstwa. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie z mocy prawa nie należy się (art. 827 k.c.), chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej. W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym rozszerzenie ochrony o rażące niedbalstwo jest bardzo często wprowadzane. Jednak w przypadku, gdy sprawca miał zamiar popełnić daną szkodę nie można liczyć na ochronę ubezpieczeniową – mówi Anna Materny. 

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...