bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Ubezpieczenie majątku firmy najbardziej popularne wśród średnich i małych firm

Ubezpieczenie majątku firmy najbardziej popularne wśród średnich i małych firm

Dodano: 2016-06-17
Publikator: ARC Rynek i Opinia

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia dla UNIQA , 87 proc. małych firm oraz 92 proc. średniej wielkości firm deklaruje, że posiada ubezpieczenie majątku (z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych). Najważniejszymi rodzajami ubezpieczeń dla MSP jest OC przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie majątku firmy.

Badanie wskazuje, iż branże, dla których ubezpieczenie majątku firmy jest najbardziej powszechne to przemysł i budownictwo. Najmniej firm mikro – zatrudniających do 9 osób – deklaruje, że posiada ubezpieczenie majątku. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 56 proc. z nich, równocześnie jednak największy odsetek najmniejszych firm nie planuje zakupu takiego ubezpieczenia (36 proc.).

– Skłonność do ubezpieczenia rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Poziom ubezpieczenia tej grupy firm wciąż pozostaje niewystarczający, mimo że oferuje sporo korzyści. W ostatnich latach w Polsce dokonała się ewolucja ofert ubezpieczeń dla MSP. Pakiety stały się bardziej elastyczne i dopasowanie do specyficznych rodzajów ryzyka, uwzględniają formułę all risks oraz assistance – mówi Krzysztof Skarbek, dyrektor Departamentu Sprzedaży – Sieć Agencyjna UNIQA.

Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że najważniejszymi rodzajami ubezpieczeń wśród przedsiębiorstw są OC przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie majątku firmy. I to bez względu na wielkość firmy, branżę czy region działania w Polsce. W przypadku ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa deklaruje tak około jedna trzecia firm z segmentu mikro i MSP. Z kolei ubezpieczenie mienia jest najistotniejsze dla średniej wielkości firm (34 proc.), a najmniej ważne dla mikro (19 proc.). Najmniejsze przedsiębiorstwa wskazują  dodatkowo na OC użytkownika pojazdu (14 proc.). Najmniej istotnym rodzajem ubezpieczenia dla badanych podmiotów jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników. Wskazuje na nie zaledwie po kilka procent badanych w każdej grupie.

– Wyniki naszych badań znajdują odzwierciedlenie w innych badaniach, które pokazują, że ubezpieczenia na życie dla pracowników oferują przede wszystkim najwięksi przedsiębiorcy. Ta tendencja będzie się oczywiście zmieniać. Mniejsze podmioty także dostrzegają potrzebę ochrony pracowników – podkreśla Krzysztof Skarbek. –Wychodząc naprzeciw naszym klientom zaproponujemy wkrótce pracownicze ubezpieczenie dla grup liczących do kilku osób.

Agent, broker i znajomi

Z badania ARC Rynek i Opinia wynika także, że przedstawiciele firm deklarują, że agent ubezpieczeniowy jest najbardziej wartościowym źródłem wiedzy na temat ubezpieczeń i rekomendacji. Wskazuje na niego ponad 50 proc. badanych przedsiębiorstw. Przedstawiciele średniej wielkości firm w dalszej kolejności szukają porady u brokerów (47 proc.), zaś przedstawiciele mikro przedsiębiorstw wśród znajomych i innych osób (47 proc.). Źródła wiedzy na temat ubezpieczeń i rekomendacji nie różnią się istotnie w zależności od regionu Polski.

Sonda wśród mikro, małych i średnich firm przeprowadzona dla UNIQA pokazuje również, że elementem w największym stopniu decydującym o wyborze ubezpieczenia jest zakres ochrony. Deklaruje tak 46 proc. średnich firm, 42 proc. małych i 25 proc. mikro. Nieco mniej istotne są: wiarygodność towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wysokość składek.

Elementem branym pod uwagę w drugiej kolejności jest wysokość składki. Znaczenie ceny rośnie wraz z wielkością firmy. Ważna jest dla 38 proc. średnich firm, 35 proc. małych i 26 proc. mikro.

Dwa produkty dla firm

Krzysztof Skarbek mówi, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią największą grupę firm w Polsce i mają znaczący udział w tworzeniu PKB. Wychodząc naprzeciw tej grupie UNIQA wprowadziła do oferty nowe ubezpieczenie dla MSP – Twój Biznes Plus.

– Dzięki elastycznej konstrukcji i prostocie w określeniu zakresu ochrony i kalkulacji składki nowa propozycja UNIQA, Twój Biznes Plus, jest doskonałym rozwiązaniem także dla mikro przedsiębiorców, którzy tak samo jak większe podmioty potrzebują ochrony ubezpieczeniowej, a ich doświadczenia w definicji potrzeb oraz możliwości finansowych są często znacznie mniejsze – mówi szef sprzedaży agencyjnej w UNIQA.

W ramach ubezpieczenia Twój Biznes Plus przedsiębiorca może zadbać o bezpieczeństwo finansowe chroniąc mienie, a także o majątek firmy od ewentualnych zobowiązań z tytułu wyrządzonych szkód, jak również o zdrowie swoje i swoich pracowników w ramach ubezpieczenia NNW. Zyskuje także darmowe usługi assistance, jak np. sprzątanie po szkodzie, wsparcie w razie awarii sprzętu komputerowego, interwencja m.in. hydraulika, elektryka lub szklarza, interwencja medyczna.

Twój Biznes Plus to nowoczesne ubezpieczenie z unikalnymi klauzulami m.in. ubezpieczenia od upadłości likwidacyjnej, czy utraty czynszu oraz z atrakcyjną składką. W ramach tego produktu UNIQA ubezpiecza również specyficzne ryzyka, np. szklane i ceramiczne okładziny podłóg, kioski i budki handlowe jako jeden z elementów mienia czy też rozchłodzenie towarów w temperaturze do +8⁰C.

– Nowy produkt kierujemy do różnej wielkości firm. W celu przyśpieszenia procesu sprzedaży, system podpowiada agentowi zakres ochrony najlepiej dobrany do profilu prowadzonej przez klienta działalności i najlepsze rozwiązania dedykowane dla branż, np.: gastronomia, sprzedaż detaliczna, usługi hotelarskie, usługi związane z ochroną zdrowia, usługi typu auto-serwis, budownictwo. Pierwsze tygodnie sprzedaży już pokazały, że produkt okazał się strzałem w dziesiątkę – mówi Krzysztof Skarbek.  – Jesteśmy przekonani, że wprowadzony właśnie produkt pozwoli nam podwoić wyniki sprzedaży.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...