bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenie dla rowerzystów

Ubezpieczenie dla rowerzystów

Dodano: 2016-04-13

Sezon rowerowy ruszył pełną parą. Może warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu? Wielu ubezpieczycieli ofertuje polisę posiadaczom rowerów. Również PZU od kilku lat w swojej ofercie proponuje elastyczną polisę „Bezpieczny rowerzysta”. Elastyczną, bo ochroną ubezpieczeniową objęty jest rowerzysta wskazany w polisie. Może nim być użytkownik roweru, a nie tylko jego właściciel. Ochrona działa również wtedy, gdy korzystamy z rowerów wypożyczonych, które stały się ostatnio bardzo popularne i powszechne.

Umowę może zawrzeć każdy bez względu na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia. Ubezpieczenie to działa w Polsce, ale można je rozszerzyć również poza granicę. Umowa może zostać zawarta na rok lub krócej.

Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialność cywilną (OC) rowerzysty. Można ją rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz casco roweru.

W ramach NNW polisa chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem roweru. W ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel pokryje szkody osobowe związane z użytkowaniem roweru typu okaleczenie lub pozbawienie życia innej osoby oraz szkody rzeczowe np. uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności.

Można też dodatkowo ubezpieczyć bagaż podróżny przewożony na rowerze. Bagaż może obejmować również części zamienne do roweru. Sam rower wraz z jego trwałym wyposażeniem chroni casco roweru. Działa ono tylko w czasie jazdy i w razie szkód z nią związanych. W razie szkody, odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu. A zatem, jeśli użytkownik przewróci się na wypożyczonym rowerze i zniszczy go, to odszkodowanie będzie się należało właśnie z casco roweru, jeśli rowerzysta wykupi polisę z takim rozszerzeniem.

Ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru (albo jego wyposażenia) wskutek zdarzeń losowych (m. in. ognia, huraganu, powodzi, gradu), akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami losowymi, wypadku, rabunku.

Ważne jest, że ubezpieczenie nie chroni ubezpieczonego od kradzieży roweru! Nie działa również m.in. podczas jazdy w stanie nietrzeźwości albo po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnych środków. Nie działa też podczas naprawiania roweru.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...