bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenie dla rowerzystów

Ubezpieczenie dla rowerzystów

Dodano: 2016-04-13

Sezon rowerowy ruszył pełną parą. Może warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu? Wielu ubezpieczycieli ofertuje polisę posiadaczom rowerów. Również PZU od kilku lat w swojej ofercie proponuje elastyczną polisę „Bezpieczny rowerzysta”. Elastyczną, bo ochroną ubezpieczeniową objęty jest rowerzysta wskazany w polisie. Może nim być użytkownik roweru, a nie tylko jego właściciel. Ochrona działa również wtedy, gdy korzystamy z rowerów wypożyczonych, które stały się ostatnio bardzo popularne i powszechne.

Umowę może zawrzeć każdy bez względu na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia. Ubezpieczenie to działa w Polsce, ale można je rozszerzyć również poza granicę. Umowa może zostać zawarta na rok lub krócej.

Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialność cywilną (OC) rowerzysty. Można ją rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz casco roweru.

W ramach NNW polisa chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem roweru. W ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel pokryje szkody osobowe związane z użytkowaniem roweru typu okaleczenie lub pozbawienie życia innej osoby oraz szkody rzeczowe np. uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności.

Można też dodatkowo ubezpieczyć bagaż podróżny przewożony na rowerze. Bagaż może obejmować również części zamienne do roweru. Sam rower wraz z jego trwałym wyposażeniem chroni casco roweru. Działa ono tylko w czasie jazdy i w razie szkód z nią związanych. W razie szkody, odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu. A zatem, jeśli użytkownik przewróci się na wypożyczonym rowerze i zniszczy go, to odszkodowanie będzie się należało właśnie z casco roweru, jeśli rowerzysta wykupi polisę z takim rozszerzeniem.

Ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru (albo jego wyposażenia) wskutek zdarzeń losowych (m. in. ognia, huraganu, powodzi, gradu), akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami losowymi, wypadku, rabunku.

Ważne jest, że ubezpieczenie nie chroni ubezpieczonego od kradzieży roweru! Nie działa również m.in. podczas jazdy w stanie nietrzeźwości albo po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnych środków. Nie działa też podczas naprawiania roweru.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...