bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenia z UFK, co dalej?

Ubezpieczenia z UFK, co dalej?

Dodano: 2016-10-03

Z całą pewnością niejeden menadżer zaangażowany w tworzenie i sprzedaż ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zastanawia się nad tym, jaka przyszłość czeka produkty tego typu? Oczywiście jednoznaczna odpowiedź na takie pytanie nie jest możliwa, ale zastanówmy się nad tym, do jakich wniosków może prowadzić analiza warunków, w jakich obecnie oferowane są te produkty.

  1. Otoczenie businessowe

W praktyce dość trudno dzisiaj jednoznacznie zakwalifikować ubezpieczenia z UFK z punktu widzenia ich roli społeczno-ekonomicznej. Trudno wskazać jednoznaczny ekonomiczny cel, dla którego te produkty są w ogóle oferowane. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy po część ponoszą sami ubezpieczyciele, przekazując wiele, niejednokrotnie sprzecznych komunikatów. Z jednej strony uefki pokazywane są jako alternatywa dla innych form inwestowania wolnych środków (fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe), a z drugiej strony wskazuje się na ich długoterminowy charakter, nakierowany na oszczędzanie emerytalne. Wiele nieporozumień wywołuje również wrzucanie ubezpieczeń tego typu do jednego worka z polisolokatami (więcej na ten temat pisałem w artykule, „Cała prawda o UKFkach” dostępnym na portalu beinsured.pl).

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...