bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenia po I kw. 2016 r.

Ubezpieczenia po I kw. 2016 r.

Dodano: 2016-06-27

Sprzedaż polis ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym spadła o 30 proc. – podał portal internetowy „Rzeczpospolitej”. Zdaniem redakcji, główną przyczyną mniejszego zainteresowania tego typu produktami jest ograniczenie prowizji wypłacanej przez zakłady ubezpieczeń pośrednikom.

Jak podaje portal rp.pl, w przypadku całego segmentu ubezpieczeń na życie spadki sprzedaży odnotowano na poziomie 20 proc. W sumie w I kwartale 2016 r. wartość składki wyniosła 5,7 mld zł. Rzeczpospolita wskazuje kilka powodów mniejszego popytu w sektorze ubezpieczeń.

Po pierwsze, wymienia ograniczenia prowizji wypłacanych pośrednikom. Niektóre zakłady ubezpieczeń wręczały swoim agentom prowizje w wysokości nawet 100 proc. pierwszej składki na ubezpieczenie z UFK. To powodowało wiele patologii na rynku, w tym wysokie opłaty likwidacyjne. Z początkiem 2016 r., kiedy weszła w życie ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ten element sprzedaży został poddany regulacji. Nowy akt prawny wymusił chociażby rozłożenie prowizji w czasie na okres co najmniej 5 lat. Poza tym, wysokość opłaty likwidacyjnej nie może przekroczyć 4 proc. „To zmieniło zasady gry i sprawiło, że pośrednikom przestało się opłacać sprzedawanie tego typu polisy” – czytamy w artykule Rzeczpospolitej.

Spadek zawartych w 2016 r. umów ubezpieczenia z funduszem kapitałowym stanowi efekt także innych regulacji dotyczących procesu sprzedaży tych produktów, zwłaszcza przepisów prokonsumenckich. Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek badania adekwatności proponowanego produktu do potrzeb klientów, ich wiedzy o funkcjonowaniu rynków kapitałowych i posiadanym doświadczeniu w inwestowaniu.

Z drugiej strony, jak zauważa autor, lepsza sytuacja kształtuje się w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych. Sprzedaż ubezpieczeń OC wzrosła o 20 proc, głównie dzięki zakończeniu wojny cenowej i interwencji Komisji Nadzoru Finansowego.

– Zwyżki to skutek bardziej energicznych działań nadzoru podejmowanych w celu urealnienia cen oraz autorefleksją istotnej części rynku – powiedział dla rp.pl Marcin Kawiński, adiunkt w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego SGH.

Jednak wraz za wzrostem sprzedaży podąża wzrost wypłacanych odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń, co sprawia, że w dalszym ciągu są zauważalne straty ubezpieczycieli pomimo lepszych przychodów. W I kwartale 2016 r. zakłady ubezpieczeń musiały dołożyć ponad 300 mln zł do segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych. W przeciągu ostatnich 8 lat skumulowana strata techniczna z OC komunikacyjnego wyniosła 5,5 mld zł.

W sumie w I kw. 2016 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały 627 mln zł zysku, jest to wynik o 40 proc. mniejszy niż w poprzednim roku. W segmencie ubezpieczeń na życie spadek wyniósł 13 proc., a w ubezpieczeniach majątkowych aż 88 proc. Z tytułu podatku od aktywów, zakłady ubezpieczeń wpłaciły do budżetu państwa 100 mln zł.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...