bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenia na wypadek zamachu terrorystycznego

Ubezpieczenia na wypadek zamachu terrorystycznego

Dodano: 2016-05-12

Ubezpieczenia na wypadek zamachu terrorystycznego bardzo często występują jako opcja dodatkowa ubezpieczenia turystycznego. U innych ubezpieczycieli stanowią one, jakby na przekór oczekiwaniom klientów, jedno z wyłączeń. Z drugiej strony coraz częściej pojawiają się oferty polis ochraniające przed tego typu ryzykiem.

Ubezpieczenia na wypadek zamachu terrorystycznego gwarantują wypłatę świadczeń w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku wskutek uczestnictwa w akcie terroru bądź wybuchu konfliktu zbrojnego. Z drugiej strony ochrona będzie wykluczona, jeśli zdarzenie miało miejsce w kraju, które MSZ określiło jako niebezpieczne. Wśród wyłączeń znajdzie się również aktywny udział poszkodowanego w zamachu terrorystycznym lub zamieszkach zbrojnych. Z wypłaty świadczenia będą wyłączone sytuacje, kiedy poszkodowany celowo udał się w podróż, aby uczestniczyć w niebezpiecznym zdarzeniu.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną, ubezpieczenie od zamachów terrorystycznych może przydać się w każdym miejscu i czasie. Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał o tego typu ochronie. Obecnie, zapewne będą chcieli wykupić taką polisę nie tylko podróżujący do kraju arabskiego albo ogarniętego konfliktem ale też odwiedzający kraje europejskie, gdzie do zamachów dochodzi coraz częściej. 

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...