bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenia dla seniorów

Ubezpieczenia dla seniorów

Dodano: 2016-04-19

Demografowie jednogłośnie twierdzą, że polskie społeczeństwo starzeje się. Szacunki przewidują, że liczba osób w wieku 65+ w 2050 r. będzie wynosić 15 mln, obecnie jest ich ponad 7 mln. Przy utrzymującym się zerowym wzroście naturalnym grupa seniorów za 35 lat będzie stanowić 30% populacji polskiego społeczeństwa. Zmiany demograficzne pociągają za sobą także zmiany w stylach życia Polaków. Rosnący odsetek singli, mobilność młodych osób przekładają się na to, że coraz więcej osób starszych żyje samotnie, z dala od bliskich.

Wobec zmieniającej się sytuacji demograficznej ubezpieczyciele mają szansę na zaistnienie na kolejnym, stale rosnącym rynku. Głównym kluczem sukcesu jest stworzenie produktów odpowiadających potrzebom osób starszych. Obecnie na rynku jest wiele ofert ubezpieczeń dla seniorów, jednak wśród Polaków wciąż istnieje znikome zainteresowanie tego typu produktami w porównaniu z rynkami zachodnimi.

Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance twierdzi, że „najważniejszym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć branża, jest odpowiednie dostosowanie modelu sprzedaży produktów. Z naszych doświadczeń wynika, że najskuteczniejszym sposobem dotarcia do seniorów są działania edukacyjne, skierowane zarówno do nich samych, jak i młodszego pokolenia”. 

W przypadku ubezpieczeń dla seniorów istotne jest także określenie, kto będzie zawierał umowę z zakładem ubezpieczeń: senior czy ubezpieczający osobę starszą. Jest to ważne z punktu widzenia komunikacji marketingowej, jak też zaprojektowania samego produktu.

Ubezpieczenia dla seniorów powinny uwzględniać ich oczekiwania i specyficzne potrzeby. Osobom w wieku 65+ zależy przede wszystkim na zapewnieniu prywatnej opieki medycznej oraz szerokiego pakietu assistance, zawierającego m. in. wizyty lekarskie w domu, pomoc pielęgniarki, pakiet rehabilitacyjny, opiekę nad mieszkaniem w razie pobytu w szpitalu, pomoc przy pracach domowych, transport.  

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...