bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenia biur podróży

Ubezpieczenia biur podróży

Dodano: 2016-04-25
Publikator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

Na prośbę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych (OSAT) został wprowadzony na rynek produkt ubezpieczeniowy skierowany do agentów turystycznych, właścicieli biur podróży i innych osób działających na rynku turystycznym.

Polisa obejmuje cztery różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej: ubezpieczenia majątku (czyli ubezpieczenie biura od pożaru, zalania, kradzieży, zniszczenia witryny), OC agenta, OC agentów turystycznych i touroperatorów oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w pracy. Produkt jest dostępny na rynku od pół roku. Początkowo jego dystrybucja odbywała się tylko wśród członków Stowarzyszenia. Ostatnio ofertę rozszerzono także o klientów niezrzeszonych w OSAT.

Ubezpieczenie agentów turystycznych powstało w wyniku licznych skarg klientów oraz wnoszenia roszczeń do biur podróży o wypłatę odszkodowań, m. in. Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (III Ca 678/15) zasądził 12 tys. odszkodowania dla klientki, której biuro podróży nie poinformowało o zmianie godziny odlotu do Hiszpanii. Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął poszukiwania zakładu ubezpieczeń, który stworzy pierwszy na polskim rynku ubezpieczeń produkt dedykowany przedsiębiorcom z branży turystycznej. Zadania zaprojektowania i dystrybucji ubezpieczenia dla agentów turystycznych podjął się Mentor Business & Travel Insurance.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...