bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenia Agrocasco PTUW w 5 tys. placówek Poczty Polskiej

Ubezpieczenia Agrocasco PTUW w 5 tys. placówek Poczty Polskiej

Dodano: 2021-08-04
Publikator: informacja prasowa

W niemal 5 tys. placówek Poczty Polskiej można zawrzeć umowę ubezpieczenia Agrocasco PTUW, w tym również oferty adresowanej do rolników. Ubezpieczenie można wykupić w najbliższej dogodnej lokalizacji, bez konieczności podróżowania do dużych miast.

Pracownicy placówek Poczty Polskiej, rozlokowanych na terenie całego kraju, służą wsparciem w zakresie doboru zoptymalizowanej oferty ubezpieczenia Agrocasco Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Takie ubezpieczenie zabezpiecza rolnika od szkód powstałych wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby wykonującej pracę na rzecz ubezpieczonego.

Oferta jest dostępna w opcji trzymiesięcznej ochrony ubezpieczeniowej dla rolników, którzy chcieliby ubezpieczyć swoje maszyny wyłącznie na czas żniw. Ubezpieczeniem można objąć nie tylko ciągniki rolnicze oraz przyczepy, ale także uprawnione do poruszania się po drogach publicznych pojazdy i maszyny rolnicze niewymagające rejestracji (kombajn, siewnik, prasa, agregat uprawowo-siewny i inne). W ofercie dostępna jest również możliwość zabezpieczenia maszyny rolniczej od kradzieży lub szkód powstałych w wyniku transportu płodów rolnych.

W ramach ubezpieczenia można skorzystać z:

  • możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na okres 3 lub 12 miesięcy;
  • ochrony od wszystkich ryzyk (opcja all risk);
  • ubezpieczenia dla maszyn w wieku do 25 lat;
  • płatności ratalnej – nawet do 4 rat;
  • zniżki dla maszyn, których wiek nie przekracza 5 lat;
  • dodatkowej zniżki za posiadanie aktywnej polisy „Bezpieczny Rolnik”;
  • oferty, w ramach której nie ma potrąceń z tytułu amortyzacji dla części, których wiek nie przekracza 3 lat.

Dla osób dokonujących wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS w placówce pocztowej w ofercie dostępny jest specjalny produkt „Bezpieczne Prace Rolnicze”. Jego celem jest zapewnienia zabezpieczenia finansowego rodziny rolnika.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...