bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Tylko co trzeci turysta wykupuje dodatkową polisę ubezpieczeniową

Tylko co trzeci turysta wykupuje dodatkową polisę ubezpieczeniową

Dodano: 2016-06-13

Polacy wyjeżdżający na wakacje za granicę niechętnie się ubezpieczają. Jedynie co 3. turysta korzysta z dodatkowej usługi ochronnej na czas wyjazdu – tak wynika z badania Satisface zrealizowanego na zlecenie Blue Media.

Jedynie 28 proc. osób uczestniczących w badaniu odpowiedziało, że wyjeżdżając na zagraniczne wakacje „zawsze” wykupuje ubezpieczenie. Czasami wykupu polisy turystycznej dokonuje 13 proc. respondentów. A ponad połowa nigdy nie korzystała z dodatkowej usługi ubezpieczenia wyjazdu.

Specjaliści już od dawna ostrzegają przed możliwymi wysokimi kosztami leczenia za granicą. Wielu z nich przypomina, że karta EKUZ, czy standardowe ubezpieczenie dołączone do wycieczki w standardzie nie sfinansują wszystkich kosztów związanych z wypadkiem lub nagłą chorobą w trakcie urlopu za granicą. Wówczas wszelkie koszty leczenia, transportu do kraju będzie musiał ponieść turysta. A często są to sumy rzędu kilku tysięcy złotych.

W ubiegłym roku głośna medialnie była sprawa Polaka, który wspinając się po Tatrach uległ wypadkowi, przebywając po słowackiej stronie gór. Pomocy udzieliło mu słowackie ratownictwo górskie, które za udzielenie pierwszej pomocy i transportu do szpitala zażądało zwrotu ok. 63 tys. zł. Akcje ratunkowe na Słowacji nie są objęte refundacją. W związku z powyższym koszty leczenia nie mogą być finansowe z tytułu posiadania karty EKUZ.

– Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ, nie obejmuje akcji ratunkowych i poszukiwawczych. Przy zakupie prywatnego ubezpieczenia należy sprawdzać, jaka jest w nim suma ubezpieczenia i suma kosztów leczenia, by mieć pewność, że nie dopłaci się z własnej kieszeni np. za transport helikopterem – wyjaśnia Anna Maraś z Blue Media.

Natomiast w przypadku turysty z Polski, który w trakcie wakacji w Meksyku dostał wylewu i musiał być hospitalizowany na miejscu, a powrót do kraju wymagał użycia specjalnego air-ambulansa, koszty leczenia wyniosły 800 tys. zł. 

– Warto mieć także świadomość, że polisa ubezpieczeniowa nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym. Chroni jedynie w nagłych sytuacjach, a nie podczas planowanych zabiegów. Kobietom w ciąży lub przewlekle chorym, standardowe ubezpieczenie turystyczne może nie objąć wielu koniecznych świadczeń – ostrzega ekspertka Blue Media.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...