bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Twórcze zespoły

Twórcze zespoły

Dodano: 2016-05-08

Twórcze zespoły to grupy osób skupione wokół pewnego zadania, wydzielone w danej organizacji. Mogą mieć charakter projektowy, a więc niepowtarzalny i ograniczony w czasie i wymagający zaangażowanie osób z różnymi kwalifikacjami i kompetencjami, zdolnościami, jak też do realizacji zadań powtarzalnych zawartych w podstawowym procesie biznesowym firmy. Twórcze zespoły są nastawione na kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjne rozwiązywanie problemów albo szukanie rozwiązań, nowych udogodnień.

Aby zespół był twórczy musi mieć znać wizję swoich działań, a więc cel podejmowanego przedsięwzięcia, który powinien zostać przedstawiony członkom z zachowaniem warunków skutecznej implementacji wizji. Powinna ona być dla pracowników: jasna (wszyscy rozumieją dokładnie, na czym polega wizja, co mają osiągnąć), realna (osiągalna przy danych warunkach), elastyczna (dająca się dopasować do zmiennych warunków), akceptowana przez wszystkich członków zespołu.

Kolejnym ważnym składnikiem sukces twórczego zespołu jest dobór członków zespołu. Istotne jest aby zachować efektywną strukturę zespołu, tj. zróżnicowanie (osoby o różnych kompetencjach, zdolnościach, doświadczeniach), wielkość (opcjonalnie 6-12 osób w zależności od zadania), odpowiedni udział innowatorów w zespole (2:3)

Twórczy zespół musi być przede wszystkim zorientowany na zadania. Oznacza to, że najważniejsze staje się dla członków zespołu wykonanie powierzonego im zadania z zachowaniem elementów gwarantujących im skuteczność i przedsiębiorcze podejście. Orientacja na zadania charakteryzuje się: refleksyjnością, konstruktywną kontrowersyjnością, tolerancją dla przekonań mniejszości, dążeniem do doskonałości. Każde zadanie nie może być wykonywane automatycznie, ale należy nadać mu znamiona wyjątkowości, co objawia się projektowaniem wykonania zadania – fazą wstępną.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...