bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Twoje dane – Twoja sprawa

Twoje dane – Twoja sprawa

Dodano: 2022-10-25
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa” to szkolenie skierowane do koordynatorów szkół. Dotyczy wiedzy o ochronie danych osobowych i prywatności, jakże przydatnej dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Spotkanie to także przegląd inicjatyw edukacyjnych oraz skutecznych metod nauczania.

Wydarzenie odbyło się 20 i 21 października br., a uczestnicy nabyli w szczególności umiejętności służące edukacji młodzieży na temat ochrony danych osobowych oraz prywatności.

Dla większej efektywności nauczania, część szkolenia została poświęcona wymianie dobrych praktyk oraz prezentacji inicjatyw edukacyjnych. Jednak nie zabrakło przy tym wykładów skupiających się na zagadnieniach teoretycznych.

Reprezentant UODO w prezentacji wprowadzającej zwrócił uwagę na to, że młodzi ludzie często nie mają świadomości tego, jakie konsekwencje wiążą się z udostępnianiem danych w Internecie. Ponadto prelegent zwrócił uwagę, że nawet jeśli taka świadomość się pojawia, to nie zawsze przekłada się na postawę młodych. W związku z tym już na wstępie podkreślono, że nauczyciele mają znaczący wpływ w tym temacie.

Natomiast w drugim dniu szkolenia o swoich doświadczeniach w realizacji programu, a także o celach i sposobach realizacji przedsięwzięć edukacyjnych – opowiadali nauczyciele reprezentujący szkoły nagrodzone w poprzedniej edycji programu.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

    Zadaj Pytanie