bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
„Twój Smak” z wysoką premią dla klientów TU na Życie Europa

„Twój Smak” z wysoką premią dla klientów TU na Życie Europa

Dodano: 2016-04-28
Publikator: TU na Życie Europa SA

Aż blisko 18 proc. zysku przyniósł klientom produkt strukturyzowany „Twój Smak”, stworzony przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa we współpracy z Raiffeisen Polbank.

Zakończony wysoką premią „Twój Smak” był dostępny dla klientów Raiffeisen Polbank w marcu 2014 r. Instrument bazowy inwestycji stanowił koszyk pięciu czołowych spółek spożywczych, posiadających silną pozycję wobec konkurencyjnych firm z tej branży. W skład koszyka wchodziły: Nestle S.A., Groupe Danone, Dr Pepper Snapple Group Inc., General Mills Inc. i Kellogg Co. Spółki te zostały wybrane ze względu na pozytywne rekomendacje analityków odnośnie perspektyw ich wzrostu.

„Twój Smak” był oferowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z elementem inwestycyjnym. Okres ubezpieczenia obejmował dwa lata. Po zakończeniu produktu premia wyniosła 22,81 proc., co po uwzględnieniu wskaźnika 95 proc. gwarancji kapitału dało klientom blisko 18 proc. zysku, tj. prawie 9 proc. w skali roku.

Do wyliczenia premii brana była pod uwagę wartość zwrotu z koszyka spółek wyłącznie z dwóch dni obserwacji – pierwszego dnia okresu odpowiedzialności, tj. 7 kwietnia 2014 r. i ostatniego, czyli 7 kwietnia 2016 r. Wartość zwrotu z koszyka spółek w tym przypadku wyniosła 17,81 proc. Wahania notowań spółek w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie miały znaczenia dla finalnej wysokości premii z zastrzeżeniem, że maksymalny zwrot z koszyka spółek mógł wynieść 23,5 proc. Wartość końcowa całego koszyka była większa od wartości początkowej, dlatego do wartości zwrotu z koszyka spółek doliczano dodatkowy kupon

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...