bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
TSUE: nierówność między konsumentem a przedsiębiorcą może zostać zrównoważona jedynie przez sąd

TSUE: nierówność między konsumentem a przedsiębiorcą może zostać zrównoważona jedynie przez sąd

Dodano: 2020-06-09
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 czerwca 2020 r. (sprawa C-495/19) orzekł, że w sytuacji, gdy sąd orzeka w drodze wyroku zaocznego, w związku z niestawiennictwem konsumenta na rozprawie, na którą został wezwany, ma obowiązek przeprowadzić analizę środków dowodowych niezbędnych do dokonania oceny nieuczciwego charakteru warunków umownych, na których przedsiębiorca oparł swe roszczenie.

Pliki do pobrania

tsue_zaoczny_wyrok.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...