bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Trybunał Sprawiedliwości o zakresie ochrony komunikacyjnego OC: za jedną składkę ochrona w całej Unii

Trybunał Sprawiedliwości o zakresie ochrony komunikacyjnego OC: za jedną składkę ochrona w całej Unii

Dodano: 2016-03-11
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W dniu 26 marca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na skutek pytania prejudycjalnego litewskiego Sądu Najwyższego, wydał wyrok w sprawie C-556/13 dotyczący obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i zróżnicowania wysokości składki ubezpieczeniowej w zależności od terytorium, na którym użytkowany jest pojazd.

Trybunał orzekł, że przepisy art. 2 trzeciej dyrektywy (skodyfikowanej następnie wraz z czterema innymi dyrektywami, w dyrektywie 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności)  dotyczące tej samej składki i zasięgu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej odnoszą się nie tylko do stosunków pomiędzy ubezpieczycielem a osobą poszkodowaną, ale także do stosunków pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym. W ocenie TSUE,  z przepisów tych wynika, że w zamian za zapłatę przez ubezpieczonego tej samej składki ubezpieczyciel, co do zasady, zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym w ewentualnym wypadku z udziałem ubezpieczonego pojazdu, niezależnie od państwa członkowskiego Unii, na terytorium którego pojazd ten jest użytkowany i w którym dochodzi do wypadku.

Warto przypomnieć, że zgodnie z tzw. dyrektywą komunikacyjną wszystkie polisy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych mają obejmować ochroną za tę samą składkę i przez cały okres obowiązywania umowy całe terytorium Unii, łącznie ze wszystkimi okresami, kiedy pojazd pozostaje w innym państwie członkowskim w okresie obowiązywania umowy. Polisy te mają także gwarantować za tę samą składkę, w każdym państwie członkowskim, ochronę wymaganą przez prawo tego państwa lub ochronę wymaganą przez prawo państwa członkowskiego, w którym znajduje się stałe miejsce postoju pojazdu, jeżeli ochrona ta jest większa.

Interpretując powyższe przepisy Trybunał uznał, że pojęciu „tej samej składki” nie odpowiada składka, która różni się w zależności od tego, czy ubezpieczony pojazd ma być użytkowany wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego stałe miejsce postoju, czy też na całym terytorium Unii. Takie zróżnicowanie prowadzi bowiem, wbrew brzmieniu przepisów dyrektywy, do uzależnienia zobowiązania ubezpieczyciela do ponoszenia ryzyka wynikającego z ruchu wspomnianego pojazdu poza państwem członkowskim, w którym znajduje się jego stałe miejsce postoju, od zapłaty dodatkowej składki.

 

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...