bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Transakcje wewnątrz grupy kapitałowej począwszy od 2017 r. – nowe limity dla obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowy

Transakcje wewnątrz grupy kapitałowej począwszy od 2017 r. – nowe limity dla obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowy

Dodano: 2016-07-18

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych. W szczególności na nowo zdefiniowano limity transakcji z podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu których podatnik będzie musiał sporządzić taką dokumentację.

Według nowych regulacji dokumentację cen transferowych przygotuje podatnik, który spełni poniższe warunki:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy (w ubiegłym roku podatkowym) osiągnie przychody lub koszty (wynikające z transakcji z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi) przekraczające równowartość 2 mln EUR, oraz
  2. w bieżącym roku podatkowym zrealizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy limit wynoszący zasadniczo 50.000 EUR (kwota bazowa). Novum jest bowiem także rozwiązanie przewidujące, że limit będzie ulegał zwiększeniu wraz z sumą przychodów podatnika uzyskanych (z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi) w ubiegłym roku podatkowym i będzie wynosił:
    1. 50.000 EUR (kwota bazowa) plus 5.000 EUR za każdy 1 mln EUR przychodu uzyskanego przez podatnika powyżej 2 mln EUR do 20 mln EUR;
    2. 140.000 EUR plus 45.000 EUR za każde 10 mln EUR przychodu uzyskanego przez podatnika powyżej 20 mln EUR do 100 mln EUR;
    3. 500.000 EUR w przypadku przychodu podatnika wynoszącego powyżej 100 mln EUR.

I tak tytułem przykładu, podatnik osiągający w 2016 r. przychód w wysokości 17,5 mln EUR, będzie miał obowiązek sporządzić dokumentację cen transferowych po przekroczeniu w 2017 r. limitu transakcji z podmiotami powiązanymi w wysokości 125.000 EUR. Limit ten został obliczony jako suma 50.000 EUR i 75.000 EUR (tj. kwota bazowa 5.000 EUR x 15, bowiem podatnik uzyskał przychód o pełnych 15 mln EUR większy od 2 mln EUR).

Limity przeliczać trzeba na PLN po średnim kursie EUR w Narodowym Banku Polskim z ostatniego dnia roboczego roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest sporządzana dokumentacja.

Na koniec trzeba dodać, że spółki nie muszą mieć roku podatkowego odpowiadającego kalendarzowemu. W konsekwencji spółki kapitałowe będą stosowały nowe limity transakcji począwszy od roku podatkowego, który rozpocznie się u nich w trakcie 2017 r.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...