bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Towarzystwa promują zdrowy tryb życia

Towarzystwa promują zdrowy tryb życia

Dodano: 2016-05-04

Oczywiste jest, że ryzyko wystąpienia choroby układu krwionośnego (zawał, udar) i innych schorzeń zmniejsza się wraz z przestrzeganiem zasad zdrowego życia – zbilansowana dieta, ruch, unikanie używek. Na tym założeniu towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej opierają swoje działania biznesowe, aktuarialne, CSRowe, promując zdrowy styl życia, zajęcia sportowe i wynagradzając tych, którzy dbają o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. PZU organizuje imprezy biegowe, AXA zapewnia w rozszerzonym pakiecie ubezpieczenia Pomoc na Raka konsultacje z dietetykiem i karnet sportowy.

Podstawowy element w ubezpieczeniu, kiedy honoruje się i nagradza zdrowy styl życia, stanowi ustalanie wysokości ubezpieczenia na życie. Wiele towarzystw życzy sobie, aby ubezpieczony przed przystąpieniem do umowy wykonał profilaktyczne badania zdrowia lub wypełnił stosowne oświadczenie o stanie swego zdrowia. Ustalając wysokość składki ubezpieczenia na życia, ubezpieczyciele biorą pod uwagę m. in. dane dotyczące nałogów, wagi, odbytych chorób, także w poprzednich pokoleniach, stanu zdrowia, wykonywanego zawodu. Jak podaje dla Rzeczpospolitej Agnieszka Rudnicka z Uniqi, właściwe oszacowanie poziomu ryzyka na podstawie wyznaczonych parametrów ma znaczenie dla kondycji finansowej towarzystwa. „Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie jest niezwykle ważna, ponieważ są to umowy długoterminowe. Właśnie na etapie oceny ryzyka ustala się podstawowe parametry. Błędna ocena ryzyka i akceptacja niewłaściwego zakresu ubezpieczenia może prowadzić do pogorszenia wyników finansowych towarzystwa”- podaje specjalistka z Uniqi. Dlatego też osoby, które zaniedbują swoje zdrowie muszą liczyć się ze zwiększoną kwotą składki ubezpieczenia. Podobna sytuacja dotyczy osób uprawiających sporty ekstremalne, gdzie ryzyko wystąpienia urazu, trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy nawet zgonu jest wysokie.

W zagranicznych towarzystwach ubezpieczeniowych zdarza się, że ubezpieczyciele decydują się na obniżkę składki, jeśli osoba, której dotyczy to ubezpieczenie, udokumentuje aktywność fizyczną i profilaktykę prozdrowotną. Na razie w Polsce można spotkać się z przypadkami, gdy osoba ubezpieczona otrzyma dodatkowe świadczenie w razie wystąpienia szkody, jeśli wykaże, że przed wypadkiem aktywnie dbała o siebie. Taką możliwość m. in. daje Concordia.

– Nasze polisy są tak skonstruowane, żeby po udokumentowaniu profilaktyki zdrowotnej w okresie poprzedzającym chorobę była gwarancja otrzymania dodatkowej wypłaty w razie poważnego zachorowania. Takie sytuacje oceniane są indywidualnie, ale zazwyczaj wystarczy mieć udokumentowane badania lekarskie raz w roku, abyśmy mogli uruchomić dodatkowe świadczenie w momencie zdiagnozowania choroby – mówi Filip Przydróżny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych w Concordia Ubezpieczenia.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym można spotkać rozszerzone pakiety produktów, zawierające dodatkowe zachęty do praktykowania zdrowego stylu życia, pośrednio przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby lub urazu. Takie rozwiązanie można znaleźć w produkcie Z Miłości do Zdrowia PZU, gdzie w ofercie zostały zawarte bezpłatne badania profilaktyczne. Natomiast Aviva proponuje swoim klientom wykup karnetu do siłowni w obniżonej cenie oraz propozycje zdrowych posiłków opracowywanych przez dietetyka.

Podobne modele ustalania wysokości składki mają zastosowanie także w innych produktach ubezpieczeniowych. Osoby niepalące otrzymują korzystniejszą ofertę składki ubezpieczenia mieszkania i domu, gdyż eliminuje się w ten sposób ryzyko pożaru. Analogicznie w ubezpieczeniach komunikacyjnych, osoby przestrzegające zasad ruchu drogowe, tj. z brakiem odnotowanych stłuczek, mają obniżone składki ubezpieczenia OC i AC. Także zapinanie pasów bezpieczeństwa może mieć wpływ na wysokość odszkodowania w razie wystąpienia zdarzenia komunikacyjnego. Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli poszkodowany w trakcie zdarzenia nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Pojawiają się na rynku również pozytywne przejawy zachęcające do przestrzegania obowiązku jazdy z zapiętymi pasami, np. Concordia Ubezpieczenia płaci rodzinie poszkodowanego dodatkowe świadczenie, poza sumą ubezpieczenia, jeśli uczestnik zdarzenia miał zapięte pasy bezpieczeństwa.  

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...