bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
ENG
The first reading of the bill on the amendment to the Act on compulsory insurance, the UFG and the PBUK

The first reading of the bill on the amendment to the Act on compulsory insurance, the UFG and the PBUK

Dodano: 2017-07-11

On June 21, the first reading of the bill on the amendment to the Act on compulsory insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers’ Bureau was held at the Public Finance Commission.

The bill assumes the introduction of a new Article to the Act. 98b. The provision imposes on the Insurance Guarantee Fund the obligation to satisfy claims for compensation for personal injury under the obligatory MTPL insurance. As well as farmers’ liability insurance, if the guarantee sum is insufficient, up to the amount of the guarantee sum specified in that law.

The new provision of the law is intended to counteract the effects of the exhaustion of the guarantee sum of the insurance contracts concluded in the nineties, when the minimum guarantee amount was many times lower than that currently accepted.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...