bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Szybka wykrywalność chorób zawodowych Polaków a grupowe ubezpieczenie zdrowotne – jaka jest zależność?

Szybka wykrywalność chorób zawodowych Polaków a grupowe ubezpieczenie zdrowotne – jaka jest zależność?

Dodano: 2017-12-03

Z danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Chorób Zawodowych prowadzonym przez Instytut Medycyny Pracy wynika, wynika, że najczęściej diagnozowanymi chorobami zawodowymi w Polsce są pylice płuc, choroby zakaźne lub pasożytnicze oraz przewlekłe choroby narządów głosu. W 2016 roku zarejestrowano 2 119 nowych zachorowań.

Najwięcej przypadków chorób zawodowych odnotowano w zeszłym roku w województwach:

  • śląskim (30% ogółu przypadków w Polsce)
  • mazowieckim (9%)
  • dolnośląskim (8%).

Inaczej wyglądają te statystyki, gdy przypatrzymy się liczbie przypadków na 100 000 osób pracujących. Na pierwszym miejscu ponownie jest Śląsk, a na drugim  Warmia i Mazury, a na trzecim Podlasie.

– Mimo że liczba rejestrowanych rocznie przypadków chorób zawodowych spadła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat prawie trzykrotnie, to należy pamiętać, że często są to schorzenia przewlekłe znacząco wpływające na stan zdrowia, a ich leczenie może trwać latami. Wczesne wykrycie symptomów i szybkie rozpoczęcie terapii ma duży wpływ na dalszy przebieg choroby i jej skutki. Podjęcie działań w początkowym etapie ma zazwyczaj kluczowe znaczenie dla ratowania zdrowia. Zbyt późne rozpoznanie może mieć bardzo poważne i nieodwracalne konsekwencje – wyjaśnia Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Jak można zapobiec zachorowaniom na choroby zawodowe?

Pierwszy sposób to profilaktyka pierwotna, czyli troska o środowisko pracy, BHP oraz inne zachowania, które stwarzają bezpieczne warunki pracy. Druga skuteczna metoda to profilaktyka wtórna, lekarska, czyli monitorowanie stanu zdrowia, co może zapobiec wystąpieniu choroby lub jak najwcześniejsze jej wykrycie. Oznacza to, że pracodawcy poza wymaganymi przez prawo regularnymi badaniami kontrolnymi, powinni zapewnić pracownikom dostęp do opieki medycznej.

Biorąc pod uwagę fakt, że na termin wizyty i badań diagnostycznych w ramach NFZ należy czekać dość długi okres czasu, współpraca z prywatnymi centrami medycznymi jest rozwiązaniem, które umożliwia szybki dostęp do opieki medycznej. Pracodawcy, decydując się np. na wykupienie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwią pracownikom cykliczną kontrolę stanu zdrowia, szybką diagnozę problemu i podjęcie terapii.

Na zakup grupowego ubezpieczenia zdrowotnego decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Według statystyk Polskiej Izby Ubezpieczeń, liczba osób objętych tego typu polisami rośnie z każdym rokiem o kilkanaście procent.

– Wzrasta nie tylko liczba firm, ale także różnorodność branż, których przedstawiciele decydują się na zakup ubezpieczenia. W ostatnich miesiącach zauważyliśmy rosnące zainteresowanie ze strony jednostek edukacyjnych, których pracownicy znajdują się na liście sektorów najbardziej narażonych zapadalnością na choroby zawodowe. Głównym powodem zakupu polisy jest fakt, że ubezpieczenie zdrowotne znacząco skraca czas oczekiwania na świadczenia specjalistyczne, których szybka realizacja jest istotna w przypadku schorzeń zawodowych – dodaje Małgorzata Jackiewicz z SALTUS Ubezpieczenia.

Branże najbardziej narażone na choroby zawodowe  Łączna liczba zachorowań w 2016 Współczynnik zapadalności na 100 000 pracujących
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 522 21,9
Przetwórstwo przemysłowe 516 20
Górnictwo i wydobywanie 488 329,7
Edukacja 204 17,9
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 149 17,7
Budownictwo 101 12

Źródło: Centralny Rejestr Chorób Zawodowych 

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...