bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Szkoda z winy obcokrajowca

Szkoda z winy obcokrajowca

Dodano: 2022-04-06
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ułatwia poszkodowanym w wypadkach ustalenie ubezpieczyciela sprawcy i jego korespondenta w naszym kraju. Odnosi się to do wypadków, które zostały spowodowane przez zagranicznych kierowców.

W Polsce dochodzi rocznie do ok. 13 tys. szkód komunikacyjnych, których winowajcami są kierujący pojazdami zarejestrowanymi za granicą. W licznych przypadkach poszkodowani nie mają możliwości znalezienie ubezpieczyciela sprawcy i muszą wystąpić do PBUK. Sytuacja ta  ma miejsce wówczas, gdy znany jest numer rejestracyjny pojazdu winowajcy, ale polisa jest nieczytelna.

W odpowiedzi na przywołaną sytuację Biuro udostępniło na swojej stronie formularz, za pomocą którego można zgłosić szkodę z winy obcokrajowca, jaka miała miejsce na terenie Polski. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych PBUK identyfikuje ubezpieczyciela pojazdu sprawcy oraz korespondenta.

Dzięki powyższemu rozwiązaniu poszkodowany szybko i sprawnie uzyska informacje, gdzie powinien wystąpić o odszkodowanie.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...