bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Szkoda z winy obcokrajowca

Szkoda z winy obcokrajowca

Dodano: 2022-04-06
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ułatwia poszkodowanym w wypadkach ustalenie ubezpieczyciela sprawcy i jego korespondenta w naszym kraju. Odnosi się to do wypadków, które zostały spowodowane przez zagranicznych kierowców.

W Polsce dochodzi rocznie do ok. 13 tys. szkód komunikacyjnych, których winowajcami są kierujący pojazdami zarejestrowanymi za granicą. W licznych przypadkach poszkodowani nie mają możliwości znalezienie ubezpieczyciela sprawcy i muszą wystąpić do PBUK. Sytuacja ta  ma miejsce wówczas, gdy znany jest numer rejestracyjny pojazdu winowajcy, ale polisa jest nieczytelna.

W odpowiedzi na przywołaną sytuację Biuro udostępniło na swojej stronie formularz, za pomocą którego można zgłosić szkodę z winy obcokrajowca, jaka miała miejsce na terenie Polski. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych PBUK identyfikuje ubezpieczyciela pojazdu sprawcy oraz korespondenta.

Dzięki powyższemu rozwiązaniu poszkodowany szybko i sprawnie uzyska informacje, gdzie powinien wystąpić o odszkodowanie.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...