bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Systemy wynagrodzenia prowizyjnego w świetle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Systemy wynagrodzenia prowizyjnego w świetle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 2017-10-13

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń pojawia się coraz więcej wątpliwości związanych ze zmianami, które wprowadza ww. ustawa. Jednym z kluczowych zagadnień jest system wynagrodzenia prowizyjnego pośredników ubezpieczeniowych oraz problem tzw. „konkursów sprzedażowych”.

Zgodnie z art. 8 projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, dystrybutor ubezpieczeń wykonując dystrybucję ubezpieczeń postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń oraz osób, przy pomocy których wykonywane są czynności agencyjne lub czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, oraz osób, przez które wykonywane są czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, nie może być sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, w szczególności dystrybutor ubezpieczeń nie może dokonywać ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę do proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy dystrybutor ubezpieczeń mógłby zaproponować inną umowę, która lepiej odpowiadałaby potrzebom klienta.

Przy takiej konstrukcji przepisu pojawiają się liczne wątpliwości. System wynagrodzenia prowizyjnego pośredników ubezpieczeniowych, który od lat funkcjonuje na rynku ubezpieczeń zakłada, że wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego jest zazwyczaj uzależnione od wysokości składki ubezpieczeniowej. Taka konstrukcja wynagrodzenia zawsze będzie stanowiła hipotetyczną zachętę do zaproponowania klientowi umowy ubezpieczenia z wyższą składką.

Zgodnie z projektem ustawy, to na zakładzie ubezpieczeń, ciążyć będzie obowiązek ustalenia systemu wynagrodzeń dla agentów ubezpieczeniowych z którymi współpracuje tak, aby nie był on sprzeczny z najlepiej pojętym interesem klientów, w tym nie stanowił nawet hipotetycznej zachęty do zaproponowania im umowy ubezpieczenia, która nie odpowiada ich potrzebom.

W odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych pewne wskazówki dotyczące ustalania systemów wynagrodzeń można znaleźć w projekcie Rozporządzenia delegowanego Komisji UE w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem zakłady ubezpieczeń powinny każdorazowo przeprowadzać całościową analizę, uwzględniając wszystkie istotne czynniki, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć ryzyko szkodliwego wpływu systemów wynagrodzeń na jakość odpowiedniej usługi świadczonej na rzecz klienta, oraz wszelkie środki organizacyjne zastosowane przez zakład ubezpieczeń w celu wyeliminowania ryzyka szkodliwego wpływu.

Jakie zatem mechanizmy w systemie wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych powinien wprowadzić zakład ubezpieczeń, aby nie działać w sprzeczności z projektem ustawy o dystrybucji? Czy w świetle projektu ustawy o dystrybucji dozwolone będzie tworzenie przez dystrybutorów ubezpieczeń tzw. „konkursów sprzedażowych”?

Odpowiedź na te i wiele innych problematycznych zagadnień, które stale pojawiają się przy interpretacji przepisów projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, uzyskają Państwo na najbliższym szkoleniu dnia 23 października 2017 r., na które serdecznie zapraszamy. Więcej informacji pod załączonym linkiem.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...