bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
System e-doręczeń w Polsce

System e-doręczeń w Polsce

Dodano: 2022-04-22
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

W październiku zeszłego roku weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Określa ona zasady doręczania korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Zakres aktu odnosi się zwłaszcza do zastosowania e-doręczeń w sytuacjach, w których jedną ze stron jest podmiot publiczny. Ponadto ustawa obejmuje wymianę korespondencji pomiędzy dwoma podmiotami niepublicznymi.

Warto przypomnieć, że 24 marca br. uchwalono przesunięcie w czasie wdrożenia e-doręczeń na termin nie późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r. Wcześniej jednak m.in. Polska Izba Ubezpieczeń wystosowała prośbę o rozważenie uchylenia przepisów przewidujących zastosowanie e-doręczeń. Odnosiło się to do wybranych aktów prawnych, które dotyczą funkcjonowania instytucji finansowych. Celem pisma było zwrócenie uwagi na zastane warunki, które uniemożliwiają wykorzystanie e-doręczeń w kontaktach z klientami.

Ostatecznie ustawodawca postanowił o przesunięciu systemu e-doręczeń na 2024 r. Jest to zatem rozwiązanie tymczasowe. Nadal bowiem nie jest wiadome, kiedy będzie istniała techniczna możliwość wykorzystywania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych do prowadzenia korespondencji z klientami np. w zakresie wypowiadania umów.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie