bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
System bankowy w czasach wojny

System bankowy w czasach wojny

Dodano: 2022-03-29

System bankowy w Polsce jest odporny na zamieszanie, które pojawiło się ze względu na agresję Rosji wobec Ukrainy.

Jak wynika z komunikatu Komitetu Stabilności Finansowej ds. nadzoru makro dzieje się tak z uwagi na zasoby posiadanego kapitału i bufory płynności. Członkowie KSF omówili źródła ryzyka w polskim systemie finansowania i jego otoczeniu. Z oceny Komitetu wynika, że obecnie występuje nowe ryzyko systemowe – geopolityczne, które jest wynikiem wojny. Jednak, choć problemy z tym związane mogą materializować się na wielu płaszczyznach, to pod tym względem system bankowy pozostaje bezpieczny.

Według KSF najważniejszym źródłem zagrożenia dla stabilności systemu jest ryzyko prawne mieszkaniowych kredytów walutowych. Komitet odnotował bowiem, że liczba spraw sądowych dotyczących tych kredytów wciąż rośnie, a znaczna ich część kończy się unieważnieniem umów kredytowych.

KSF opiniując wskazał, że rozstrzygnięcia prowadzące do unieważnienia umowy nie są proporcjonalne w stosunku do skutków najczęściej kwestionowanych postanowień umownych. Chodzi zwłaszcza o przesądzenia godzące w ekonomiczną logikę rozliczeń pomiędzy stronami po takim unieważnieniu. Zakłócają one bowiem funkcjonowanie podstawowych mechanizmów rynkowych. Generują ponadto istotne obciążenia w obszarze sektora bankowego.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...