bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Światowy Raport Bankowości Detalicznej

Światowy Raport Bankowości Detalicznej

Dodano: 2022-05-18
Publikator: informacja prasowa

Światowy Raport Bankowości Detalicznej z 2022 r. wskazuje, że 95 proc. kadry kierowniczej instytucji bankowych sądzi, iż posiadane przez nich systemy są przestarzałe. Natomiast możliwości technologiczne nie pozwalają optymalizować danych w kontekście strategii rozwoju, która będzie zorientowana na klienta.

Na chwilę obecną banki detaliczne nie mają narzędzi, by zaspokoić potrzeby swoich klientów we wszystkich kanałach dystrybucji. Jest to bardzo częsty powód, dla którego klienci wybierają placówkę konkurencyjną.

Podkreślmy, że już 75 proc. osób jest zainteresowanych efektywnymi kosztowo usługami FinTech. Z uwagi na szybkie oraz proste w użyciu produkty, jakie proponuje technologia, a także zmianę oczekiwań klientów, tradycyjne banki mają problem, by odpowiedzieć na potrzeby bardziej wymagających.

W związku z tym, że klienci mogą zmienić dostawcę usług w sektorze bankowym właściwie za jednym kliknięciem myszki, banki powinny w większym zakresie wykorzystywać np. sztuczną inteligencję. Dzięki unowocześnionym modelom zarządzania bazami danych, banki są w stanie gromadzić własne informacje o klientach. Pozwala to na zwiększenie konkurencyjności w obszarze marketingu cyfrowego. Połączenie ostatniego ze sztuczną inteligencją mogłoby otworzyć nowe możliwości jeśli chodzi o identyfikację, zatrzymywanie, a przede wszystkim angażowanie klientów w czasie rzeczywistym.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...