bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Strategia TFI BGŻ BNP Paribas

Strategia TFI BGŻ BNP Paribas

Dodano: 2016-04-21

BNP Paribas Investment Partners zacieśnia współpracę ze światowym graczem, uruchamia nowe fundusze. Towarzystwo zamierza zwiększyć swoje aktywa do ok. 700-800 mln zł do końca tego roku, a w przeciągu 5 lat zdobyć 3-5 % udziału na rynku.

– Chcemy mieć taki udział w rynku funduszy, jaki nasz właściciel BGŻ BNP Paribas ma w obszarze usług bankowych (ok. 4%). W ciągu najbliższych 5 lat chcielibyśmy osiągnąć 3-5% rynku funduszy detalicznych, który obecnie warty jest ok. 150 mld zł – powiedział Jarosław Skorulski, prezes zarządu TFI BGŻ BNP Paribas. Pierwszy krok został już wykonany – dzięki przejęciu parasola BGŻ SFIO z rąk Ipopemy w styczniu, wartość zarządzanych aktywów powiększyła się dwukrotnie i obecnie wynosi 260 mln zł. Kolejny krok to wzbogacenie oferty funduszy. Część z nich powstaje przy współpracy z zagranicznym potentatem BNP Paribas Investment Partners, który ma ok. 530 mld euro aktywów pod zarządzaniem. – Współpraca z grupą BNP jest bardzo istotna – otrzymujemy rozbudowane zaplecze analityczne i możemy czerpać z ich bogatego doświadczenia – tłumaczy Skorulski.

TFI otworzyło 7 różnych strategii w ramach funduszu parasolowego BGŻ BNP Paribas FIO, z czego 5 z nich to  subfundusze inwestujące głównie na rynku krajowym: Pieniężny, Obligacji, Stabilnego Inwestowania, Aktywnego Inwestowania (bardziej zachowawczy od konkurencyjnych funduszy) oraz

Dynamicznego Inwestowania. Natomiast dwie pozostałe strategie dotyczą zagranicznych rynków kapitałowych. Należą do nich produkty Globalny Stabilnego Wzrostu oraz Globalny Dynamicznego Wzrostu. Zostały one zaprojektowane w ten sposób, że umożliwiają inwestorom wybór instrumentów i regionów oraz ekspozycję na konkretne rynki.

Towarzystwo odświeżyło również ofertę subfunduszy w ramach przejętego parasola BGŻ SFIO, skierowanego głównie do bardziej świadomych inwestorów. Mają one charakter tzw. FOF-ów, czyli aktywa lokowane są w wybrane rozwiązania innych firm inwestycyjnych. Z 4 dotychczas działających strategii dwie pozostały bez zmian: Dynamiczna – czyli oparta na funduszach akcji polskich oraz Konserwatywna – oparta na funduszach o niższym poziomie ryzyka. Kolejne dwa fundusze zostały zmodyfikowane. Fundusz Stabilny został przemianowany na Systematycznego Oszczędzania oparty na strategii long/short lub market neutral, a Zrównoważony został zmieniony w Multistrategię, której aktywa lokowane są w wybrane fundusze multi-asset, czyli w różnorodne aktywa: akcje, obligacje, waluty, czy nieruchomości. Obecnie trwają prace nad koncepcją kolejnych subfunduszy, które mają wejść do parasola BGŻ SFIO. Mają to być produkty działające w formule master-feeder, czyli ich aktywa będą lokowane w całości w konkretny fundusz z grupy BNP Paribas. Mają dawać ekspozycję na poszczególne rynki, przy czym ryzyko kursowe ma być zabezpieczone. – Niedługo złożymy wniosek do KNF, uruchomienie planujemy na początek 2017 roku – zdradza Skorulski.

Kolejne nowości produktowe są już skierowane do klientów zamożniejszych, gotowych zainwestować co najmniej równowartość 40 tys. euro. Od kilku miesięcy dostępny jest Avantage FIZ, którego aktywa są lokowane w wybrane fundusze realizujące strategię market neutral. Docelowo w ofercie mają działać 3-4 FIZ-y niepubliczne.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...