bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Dodano: 2016-07-07
Publikator: Narodowy Bank Polski

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie – poinformował bank centralny. Główna stopa referencyjna w dalszym ciągu wynosi 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, stopa depozytowa 0,5%, a stopa redyskonta weksli 1,75%. Decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

W świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną – tak RPP uzasadniła swoją decyzję.

W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI (Consumer Price Index) pozostanie ujemna, tzn. utrzyma się deflacja, z powodu „wcześniejszego silnego spadku cen surowców na rynkach światowych”. „Jednocześnie po przejściowym spowolnieniu dynamiki PKB na początku roku w kolejnych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego” – głosi komunikat po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rady.

Jak wynika z „Minutes” z ostatniego, czerwcowego posiedzenia RPP, część członków Rady nie wyklucza konieczności obniżenia stóp procentowych, jeśli wzrost PKB osłabnie, a deflacja się pogłębi lub stanie się szkodliwa dla podmiotów gospodarczych. Z kolei inni członkowie są zdania, że obniżenie stóp procentowych może mieć ograniczony wpływ na ożywienie akcji inwestycyjnej. Przypomnijmy, że ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w marcu 2015 r. Wtedy obniżono główną stopę procentową o 0,5 proc. Rada podnosiła wówczas, że obniżka oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Rada po raz pierwszy obradowała pod przewodnictwem nowego prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...