bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Stanowisko UKNF ws. wyeliminowania umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej

Stanowisko UKNF ws. wyeliminowania umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej

Dodano: 2016-07-25
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 22 lipca 2016 r. KNF opublikował pismo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do Senatora Grzegorza Biereckiego w sprawie wyeliminowania umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej.

W dniu 18 lipca 2016 r. UKNF sporządził swoje stanowisko w sprawie wyrażenia opinii do treści projektu uchwały Senatu wzywającej KNF, Prezesa UOKiK oraz Prokuratora Generalnego do wyeliminowania z obrotu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej, zawierających w swojej treści niedozwolone klauzule umowne.

„Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stoi na stanowisku, że dostosowanie postanowień umów pomiędzy bankami a kredytobiorcami poprzez usunięcie z nich klauzul abuzywnych jest jak najbardziej zasadne i potrzebne. Także z punktu widzenia interesów samych banków korzystne wydaje się dostosowanie brzmienia umów do obowiązujących przepisów prawa (zmniejszone ryzyko prawne, zmniejszone ryzyko reputacyjne). Niemniej jednak działania Komisji w tym zakresie powinny mieścić się w ramach zakreślonych przepisami granic kompetencyjnych” – czytamy w piśmie do skierowanym do Grzegorza Biereckiego.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...