bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Stanowisko Prezesa UOKiK w sprawie spłaty kredytu hipotecznego

Stanowisko Prezesa UOKiK w sprawie spłaty kredytu hipotecznego

Dodano: 2022-05-15
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W sytuacji, gdy spłacono całkowicie lub nadpłacono kredyt hipoteczny, który został udzielony po 21 lipca 2017 r., bank musi rozliczyć się z kredytobiorcą z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec 17 banków, by sprawdzić, czy w prawidłowy sposób rozliczają się z konsumentami.       

Przypomnijmy, że możliwość wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu hipotecznego wynika z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Natomiast o obowiązku rozliczenia się z konsumentami stanowi art. 39 tej ustawy. Zasada ta dotyczy tylko tych umów, które zostały zawarte po 21 lipca 2017 r.

Bank powinien automatycznie dokonać rozliczenia z kredytobiorcą, gdy w całości lub w części zostaje spłacony kredyt hipoteczny i w związku z tym skróceniu ulega okres kredytowania. Procedura wcześniejszej spłaty powinna być zawarta w umowie kredytowej.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, bank powinien rozliczyć się z konsumentami według metody liniowej, np. z pobranej prowizji, marży, kosztów pośrednictwa czy przygotowania umowy. Jest to metoda najbardziej zrozumiała, przejrzysta oraz sprawiedliwa z punktu widzenia konsumentów.

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające, które dotyczy stosowanych praktyk i zapisów wzorców umów stosowanych w kilkunastu bankach. Sprawdza, czy i w jaki sposób rozliczają się z konsumentami, którzy spłacą w całości lub nadpłacą kredyt hipoteczny przed terminem. Dodatkowo zostanie sprawdzone, czy występują sytuacje, kiedy banki bezpodstawnie odmawiają zwrotu opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.

Kredytobiorca w każdym momencie może nadpłacić kredyt hipoteczny bądź spłacić go w całości. Pamiętać jednak powinien, by wcześniej sprawdzić w umowie, czy bank pobierze za to rekompensatę.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...