bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego – numer rejestracyjny nie jest daną osobową

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego – numer rejestracyjny nie jest daną osobową

Dodano: 2022-11-22

NSA z uporem pozostaje przy stanowisku, że numery rejestracyjne nie są danymi osobowymi. Wskazane niezależnie od tego, że organy nadzorcze, a także sądy innych państw wyrażają odmienny pogląd.

Najnowsze orzeczenie NSA powoduje, że można przywoływać linię orzeczniczą uznającą, że numery rejestracyjne nie zawierają danych osobowych. Ponadto nie podlegają ochronie z uwagi na prywatność. Taka teza po raz trzeci pojawia się w wyroku NSA, a gdyby tego było mało, można ją odnaleźć w orzecznictwie sądów cywilnych. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że nie ma przeciwskazań np. co do tego, aby w internecie zamieszczać nagrania z rejestratorów samochodowych.

Także najświeższy wyrok dotyczy nagrania z wideorejestratora – w tym przypadku policyjnego, bowiem jego udostępnienia domagał się jeden z obywateli. W odpowiedzi udostępniono tylko fragmenty. Komendant powiatowy uznał, że w grę wchodzi ochrona prywatności. Na decyzję komendanta została wniesiona skarga.

WSA w Szczecinie skargę jednak oddalił i uznał decyzję komendanta za słuszną i wskazał, że „dysponując numerem rejestracyjnym, marką i kolorem pojazdu, można – niekoniecznie w prosty i łatwy sposób – ustalić dane osobowe właściciela pojazdu, chociażby przez zamieszczenie zdjęcia na portalu społecznościowym”.

NSA nie zgodził się z powyższym i tak, jak we wcześniejszych wyrokach uznał, że tablice rejestracyjne nie zawierają danych osobowych. Ponadto przyznał, że zgadza się ze zdaniem wyrażonym w wyroku NSA z 14 maja 2021 r. (sygn. akt III OSK 1466/21), zgodnie z którym „numer rejestracyjny samochodu nie podlega ochronie wynikającej z prawa do prywatności, gdyż identyfikuje samochód, a nie osobę”.

Cały artykuł dostępny jest pod poniższym adresem: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8588867,numer-rejestracyjny-tablica-pojazd-dane-osobowe-nsa-prywatnosc.html.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...