bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie roszczenia utraty wartości handlowej pojazdu

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie roszczenia utraty wartości handlowej pojazdu

Dodano: 2014-08-14
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

List KNF skierowany jest do zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń działu II grupa 10. KNF przedstawia w nim  swoje stanowisko w sprawie należytego wykonywania przez zakłady ubezpieczeń obowiązku naprawienia szkody w pojazdach w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. KNF zwraca szczególną uwagę na sytuację utraty wartości handlowej uszkodzonego pojazdu i konieczność jej rekompensaty przez zakłady ubezpieczeń. M.in. KNF uznaje, że mając na uwadze niski poziom świadomości poszkodowanych w zakresie przysługujących im roszczeń cywilnych, zakłady ubezpieczeń jako profesjonaliści powinny informować poszkodowanych o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Dodatkowo KNF rekomenduje przekazywanie poszkodowanym informacji o celu takiego roszczenia.

Pliki do pobrania

knf_stanowisko_ws_roszczenia_utraty_wartosci_handlowej_pojazdu.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...