bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Stan zagrożenia epidemicznego a praca zdalna

Stan zagrożenia epidemicznego a praca zdalna

Dodano: 2022-05-20

W dniu 16 maja 2022 r. w Polsce został odwołany stan epidemii i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Będzie on obowiązywał do odwołania. Czy ma to znaczenie dla pracy zdalnej, a jeżeli tak, to jakie?

Obecnie praca zdalna obowiązuje na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Ustawa”). Zgodnie z art. 3 Ustawy pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracę zdalną. Uprawnienie to obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nie zmienia więc tego, że pracownicy dalej będą mogli wykonywać pracę w formie zdalnej.

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie Ustawy skierowanie do pracy zdalnej następuje w formie polecenia pracodawcy. To do decyzji pracodawcy pozostaje czy pracownik może wykonywać swoje obowiązki poza zakładem pracy, czy nie. Pracodawca również ustala, przez jaki okres taki stan będzie trwał. Wobec tego, jeżeli pracodawca chce, aby pracownik wrócił do biura, może to uczynić informując go o tym wcześniej.

Przepisy o pracy zdalnej w ustawie są bardzo ogólne. Ustawa nie wskazuje, w jakiej formie takie polecenie powinno być wydane przez pracodawcę. Uznaje się, że każda forma jest prawidłowa. Zalecamy jednak, aby polecenie miało formę chociażby dokumentową np. wysłane e-mailem, aby można było ustalić kto, co, kiedy i do kiedy polecił pracownikowi.

Mając na uwadze powyższe, pracodawcy powinni sprawdzić czy wydane przez nich polecenia są dalej aktualne. Jeżeli w treści polecenia wskazano, iż pracownik wykonuje pracę zdalną z powodu ogłoszonego stanu zagrożenia, takie polecenie jest nieaktualne. Natomiast nie oznacza to, że w przypadku niestawienia się pracownika do pracy od poniedziałku, pracodawca ma możliwość wystosowania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji przeciwko pracownikowi. Jeśli jednak pracodawca wezwie pracownika do pracy (co może zrobić także w przypadku, gdy polecenie wykonywania pracy zdalnej jest aktualne) i pracownik nie stawi się do pracy, należy to uznać za nieuzasadnioną nieobecność i może się to wiązać z negatywnymi konsekwencjami. Zatem warto poinformować pracownika o powrocie do pracy albo wydać nowe polecenia wykonywania pracy zdalnej. Kluczowa jest tutaj komunikacja pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, do której również odnosi się projekt wprowadzający pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy.

Podsumowując warto sprawdzić i ewentualnie uaktualnić polecenia wydane przez pracodawcę. Należy zwłaszcza sprawdzić czy wydane polecenia są zachowane w formie dokumentowej. Wszystkie przepisy Ustawy nadal obowiązują, ponieważ zmiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego nic nie zmienia. W takim razie, przepisy Ustawy dotyczące, np. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop, kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie itd., są w mocy. 

Zachęcamy do bieżącego monitorowania zmian w prawie oraz śledzenia naszych artykułów dotyczących pracy zdalnej.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...