bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce

Dodano: 2014-08-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
Raport pt. „Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce” powstał na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jego autorem jest zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Eugeniusza Kowalewskiego z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy Raportu podkreślają, że Polska należy do czołówki państw europejskich z największą liczbą obowiązkowych ubezpieczeń. W ocenie autorów Raportu, największym problemem dotyczącym ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce jest związany z nimi chaos legislacyjny. Raport zawiera wykaz ubezpieczeń obowiązkowych, pogrupowanych w 5 podzbiorów, w zależności od legislacyjnego źródła pochodzenia obowiązku ubezpieczenia.
 
Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/PIU_UMK_ubezpieczenia%20obowiazkowe_raport.pdf

 
 

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...