bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Średnia stopa zwrotu OFE za ostatnie 3 lata wyniosła 6,344%

Średnia stopa zwrotu OFE za ostatnie 3 lata wyniosła 6,344%

Dodano: 2016-04-10
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 29 marca 2013 r. do 31 marca 2016 r. wyniosła 6,344%, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednia średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 28 września 2012 r. Do 30 września 2015 r. wyniosła 12,717%.

 

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...