bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SR: Zawinione jest każde zachowanie sprzeczne z regułami ostrożności przyjętymi w danym rodzaju działalności gosp.

SR: Zawinione jest każde zachowanie sprzeczne z regułami ostrożności przyjętymi w danym rodzaju działalności gosp.

Dodano: 2016-09-27
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. (sygn. akt III Ca 435/16) orzekł, że ostateczne ustalenie, jaka konkretna kwota odszkodowania jest „odpowiednia”, z istoty swej należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego opartego tak na całokształcie okoliczności sprawy, jak i na czytelnych kryteriach oceny. Zmiana wysokości zadośćuczynienia przez Sąd drugiej instancji może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zasądzona kwota odbiega w sposób wyraźny, wręcz rażący od kwoty adekwatnej do rozmiarów doznanej krzywdy.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko właścicielowi sklepu wystąpiła klientka. Powódka domagała się 55 tys. zł odszkodowania tytułem doznanych szkód po wypadku, do jakiego doszło w sklepie.

Powódka w sklepie samoobsługowym przeglądała obrazy ustawione na półce. W międzyczasie doszło do ich samoczynnego zsuwania się. Powódka starała się je przytrzymać, jednak nieskutecznie. Zsuwające się obrazy przewróciły kobietę. W wyniku wypadku powódka doznała złamania kości promieniowej prawej ręki oraz wiele innych uszczerbków na zdrowiu. Musiała przejść operację oraz długotrwałą rehabilitację. Według załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., powódka w wyniku zdarzenia odniosła 18% uszczerbek na zdrowiu.

Pozwany właściciel sklepu odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że do wypadku doszło z winy powódki. Podnosił on, że kobieta sama spowodowała zsuwanie się obrazów, kiedy podczas ich oglądania naruszyła konstrukcję ekspozycji.

Pliki do pobrania

orzeczenie_iii_ca_435_16.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...