bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sprzedaż OC na raty może zyskać na popularności

Sprzedaż OC na raty może zyskać na popularności

Dodano: 2016-04-12

Ratalna sprzedaż ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest oczekiwana przez konsumentów w związku z relatywnie wysoką ceną składek OC. W badaniu IBRiS zrealizowanym na zlecenie firmy Bacca, ankietowani zadeklarowali, że byliby przychylniejsi kupowaniu ubezpieczenia OC, gdyby umożliwiano im opłacanie go w ratach. Obecnie na rynku jedynie kilka towarzystw ubezpieczeniowych oferuje taką usługę. Z drugiej strony, UFG podało, że do najczęstszych przyczyn braku aktualnego ubezpieczenia OC wśród kierowców należą nieopłacenie jednej z rat składki lub zaniechanie przedłużenie umowy u ubezpieczyciela.

OC na raty interesuje kierowców, dla których jednorazowa opłata za składkę OC stanowi znaczące obciążenie budżetu. W takim przypadku, rozłożenie kwoty na płatności ratalne wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, o ile ubezpieczyciele nie naliczają odsetek za rozbicie składki. Płatność ratalna nie nadwyręży ubezpieczonego jednorazowym, wysokim wydatkiem. Na rynku można spotkać oferty rozłożenia płatności od dwóch do nawet dwunastu rat.

Z drugiej strony, dla zakładów ubezpieczeń rozłożenie kosztu ubezpieczenia OC wiąże się z przeniesieniem na firmy ubezpieczeniowe ryzyka finansowego. Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) – jeśli klient nie opłaci w terminie jednej ze składek ubezpieczenia OC (niezależnie od liczby rat), ochrona finansowa ubezpieczyciela nie ustaje (trwa do końca założonego terminu w umowie i towarzystwo nie może jej wypowiedzieć konsumentowi). A więc, zakład ubezpieczeń poniesienie koszty wypłaty odszkodowań w razie wypadku spowodowanego przez klienta bez opłaconej raty składki ubezpieczenia OC w okresie objętym ochroną ubezpieczenia.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...