bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców w lutym 2022 r.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców w lutym 2022 r.

Dodano: 2022-03-29
Publikator: Biuro Informacji Kredytowej

W lutym 2022 r. w porównaniu do lutego 2021 r. banki udzieliły, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, mniej kredytów mikrofirmom.

Biorąc pod uwagę sprzedaż niektórych produktów kredytowych, w ujęciu liczbowym, banki przyznały aż o 33,8 proc. mniej kredytów inwestycyjnych. Ponadto udzieliły o 18,6 proc. mniej kredytów w rachunku bieżącym.

Mając na względzie sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców w odniesieniu do sektorów warto wskazać, że w lutym br. najniższe spadki r/r liczby udzielonych kredytów odnosiły się do finansowania usług – spadek o 8,3 proc. W ujęciu wartościowym w lutym 2022 r. w porównaniu do zeszłego roku, dodatnia dynamika dotyczyła jedynie kredytów mikrofirm z sektora usługowego i wynosiła 3,8 proc.

Warto także zaznaczyć, że według BIK Indeksu Jakości, w lutym 2022 r. najgorzej spłacane były kredyty przez firmy usługowe. Najlepszy z kolei odczyt w br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcyjnego, wynosząc 3,83 proc.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...