bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców w lutym 2022 r.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców w lutym 2022 r.

Dodano: 2022-03-29
Publikator: Biuro Informacji Kredytowej

W lutym 2022 r. w porównaniu do lutego 2021 r. banki udzieliły, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, mniej kredytów mikrofirmom.

Biorąc pod uwagę sprzedaż niektórych produktów kredytowych, w ujęciu liczbowym, banki przyznały aż o 33,8 proc. mniej kredytów inwestycyjnych. Ponadto udzieliły o 18,6 proc. mniej kredytów w rachunku bieżącym.

Mając na względzie sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców w odniesieniu do sektorów warto wskazać, że w lutym br. najniższe spadki r/r liczby udzielonych kredytów odnosiły się do finansowania usług – spadek o 8,3 proc. W ujęciu wartościowym w lutym 2022 r. w porównaniu do zeszłego roku, dodatnia dynamika dotyczyła jedynie kredytów mikrofirm z sektora usługowego i wynosiła 3,8 proc.

Warto także zaznaczyć, że według BIK Indeksu Jakości, w lutym 2022 r. najgorzej spłacane były kredyty przez firmy usługowe. Najlepszy z kolei odczyt w br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcyjnego, wynosząc 3,83 proc.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie