bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sprawozdawczość operatorów platform cyfrowych

Sprawozdawczość operatorów platform cyfrowych

Dodano: 2022-07-24
Publikator: Ministerstwo Finansów

Nowe zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych ujednolicą i ustandaryzują sposób procedowania oraz przekazywania informacji o sprzedaży organom administracji podatkowych w UE.

Aby proces implementacji przebiegał w dialogu z rynkiem, MF zorganizowało prekonsultacje społeczne, które zakończyły się 24 lipca 2022 r.

Jednym z głównych obszarów działalności za pośrednictwem internetu są platformy cyfrowe, które pośredniczą w obrocie towarami i usługami. Dają one możliwość kojarzenia dostawców towarów oraz usług z ich nabywcami. Obszar tej działalności jest ogromny, obejmuje bowiem takie obszary, jak chociażby online marketplace, media społecznościowe, gdzie swoje towary i usługi mogą oferować zarówno duże podmioty, jak i osoby fizyczne.

Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów wskazuje, że: „To prowadzi do poważnych wyzwań, jeżeli chodzi o możliwości śledzenia i wykrywania przez organy podatkowe zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Problem może być większy, jeśli transakcje pomiędzy nabywcami a dostawcami mają charakter transgraniczny, a operatorzy platform są zlokalizowani w innym państwie. W efekcie, istnieje ryzyko tworzenia się nierówności szans podatników prowadzących działalność w Internecie i poza nim. Tworzy to również brak pewności prawnej dla operatorów platform cyfrowych”.

Zaznaczmy, że perspektywa sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Użytkownicy platform, którzy widzieli w tym sposób na uchylanie się od opodatkowania lub unikanie opodatkowania, będą bardzo „widoczni”. Dzięki transparentności, konkurencja na wolnym rynku względem sprzedaży w internecie i poza nim, zostanie zachowana.

 

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie