bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Spodziewany ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa

Spodziewany ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa

Dodano: 2022-03-10

Na 16 marca 2022 r. wyznaczono termin rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustalenia co powinno stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego.

Wniosek o wydanie takiego orzeczenia przed rokiem został złożony przez polską Krajową Izbę Odwoławczą, w trybie prejudycjalnym. We wniosku KIO przedstawiła siedem bardzo ważnych, z praktycznego punktu widzenia zagadnień, które zostały szczegółowo rozpisane na dodatkowe pytania.

Izba zapytała m. in. czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dowolną informację, z tego powodu, że nie chce jej ujawniać konkurującym z nim wykonawcom? Czy wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne mogą zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dokumenty wymagane w celu badania zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w SWZ albo w celu oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert?

Zarówno wykonawcy jak i zamawiający powinni szczegółowo przyglądać się procedowaniu sprawy przez TSUE. Odpowiedzi na powyższe pytania z pewnością będą przełomowe dla kształtowania się linii orzeczniczej dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa oraz będą miały niebagatelny wpływ na czynności podejmowane przez wykonawców i zamawiających. Odpowiedzi w naszej ocenie będą kształtowały linię orzeczniczą nie tylko KIO, ale też Sądu Zamówień Publicznych. Docelowo zatem ujednolicą praktykę wszystkich zamawiających i orzecznictwo.

Rekomendacje CZTR:

Sprawa rozpatrywana jest przez TSUE pod sygnaturą C-54/21. Będziemy Państwa niezwłocznie i w przystępny sposób informować o zapadłym orzeczeniu.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie