bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
SPBUiR: Coraz mniej czasu na implementację Dyrektywy IDD

SPBUiR: Coraz mniej czasu na implementację Dyrektywy IDD

Dodano: 2017-04-13

Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przedstawił agencji informacyjnej Newseria, jak może zmienić się branża pośrednictwa ubezpieczeniowego wskutek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do wykonania Dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r. W przypadku Polski niedawno zakończyły się konsultacje publiczne do drugiej wersji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, której celem jest implementacja IDD (czytaj więcej: Jest nowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...