bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
S&P: Warta z ratingiem A+ i stabilną perspektywą 

S&P: Warta z ratingiem A+ i stabilną perspektywą 

Dodano: 2017-10-11
Publikator: S&P Global Rating

S&P ocenia polski sektor ubezpieczeń oraz poziom ryzyka jako umiarkowany. Agencja ratingowa oceniła także trzy spółki ubezpieczeniowe w Polsce. PZU i PZU Życie uzyskało rating na poziomie A- z negatywną perspektywą. Natomiast TUiR Warta uzyskało ocenę na poziomie A+ ze stabilną perspektywą.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...