bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
S&P obniżyła rating polskiego rynku ubezpieczeniowego

S&P obniżyła rating polskiego rynku ubezpieczeniowego

Dodano: 2016-02-15

W dniu 11.02.2016 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s zwiększyła poziom ryzyka polskiego sektora ubezpieczeniowego. W obszarze ubezpieczeń na życie ryzyko zostało ustalone na poziomie umiarkowanym (ang. moderate), a w ubezpieczeń majątkowych na poziomie średnim (ang. intermediate). Wśród powodów powiększenia ryzyka wymienia się wprowadzenie podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych i niestabilną sytuację polityczno-ekonomiczną po ostatnich wyborach parlamentarnych (zwiększeniu uległo tzw. ryzyko polityczne). 

Z drugiej strony, Agencja wymieniła pozytywne trendy rozwoju obecne na polskim rynku ubezpieczeniowym, m.in. tendencje wzrostowe w gospodarce krajowej oraz zwiększenie zainteresowania produktami ubezpieczeniowymi wśród Polaków.

W podsumowaniu raportu S&P podkreśliła, że sytuacja polskiej branży ubezpieczeniowej plasuje się na poziomie takich krajów jak: Czechy, Austria, Słowenia. Za obarczony mniejszym ryzykiem Agencja uznała sektor ubezpieczeniowy w Niemczech, Rosji, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Wcześniej Agencja Standard & Poor’s obniżyła rating dla polskiego sektora bankowego. Z opinii „stabilny” zeszła na „negatywny”. W opinii Agencji polska bankowość w ostatnim czasie musi przystosować się do nowego otoczenia. Wśród wyzwań, z którymi musi zmierzyć się sektor bankowy, S&P wymieniła podatek bankowy, wzrost kosztów regulacyjnych, możliwe koszty związane z konwersją kredytów denominowanych z walut obcych na złoty, utrzymujące się niskie stopy procentowe. Analitycy S&P przewidują, że polski sektor bankowy czeka bardzo trudny okres. Banki będą musiały zabiegać o utrzymanie stabilności i rentowności swych finansów, a każda strata będzie odrabiana w długim okresie.  

Podobnie sektor bankowy w Polsce został zaopiniowany przez agencję ratingową Fitch. Jako czynniki obniżające stabilność polskiego sytemu bankowego agencja podała wprowadzenie podatku bankowego i rządową propozycję pomocy frankowiczom. Stąd w opinii agencji obarczone największym ryzykiem są banki, które udzieliły dużej ilości kredytów we frankach – Getin Noble Bank i Bank Ochrony Środowiska. W dniu 1 marca 2016 r. agencja ponownie obniżyła ranking Getin Noble Bank z „BB” do „BB-”, a BOŚ z „BB” do „B+”.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...