bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bancassurance
SOKiK obniżył karę nałożoną przez UOKiK za uchybienia w sprzedaży ubezpieczeń na życie

SOKiK obniżył karę nałożoną przez UOKiK za uchybienia w sprzedaży ubezpieczeń na życie

Dodano: 2018-05-23
Publikator: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. akt XVII AmA 4/15) orzekł, że Prezes UOKiK słusznie uznał praktyki stosowane przez bank w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie SOKiK obniżył nałożoną karę do kwoty prawie 6 mln zł.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...