bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SO: Ubezpieczyciel zapłaci nawet za 130 dni najmu pojazdu zastępczego

SO: Ubezpieczyciel zapłaci nawet za 130 dni najmu pojazdu zastępczego

Dodano: 2017-11-08
Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 27 września 2017 r. (sygn. akt I Ca 340/17) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi pełne koszty wynajęcia pojazdu zastępczego, w sytuacji, gdy poszkodowany w kolizji samochodowej nie posiada środków na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne przedłuża się z winy zakładu ubezpieczeń.

W rozpoznawanej sprawie właściciele firmy wynajmującej auta pozwali Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.

W dniu 8 lutego 2015 r. doszło do kolizji, w wyniku której auto poszkodowanej kobiety uległo zniszczeniu. Szkoda została zgłoszona przedstawicielowi ubezpieczyciela sprawcy kolizji, który poruszał się samochodem z zagraniczną rejestracją i zagraniczną polisą OC. Poszkodowana wynajęła samochód zastępczy, płacąc 135 zł za każdy dzień najmu.

Ubezpieczyciel uznał, że szkoda jest całkowita i w dniu 19 czerwca 2015 r. wpłacił kobiecie odszkodowanie. Tego dnia zwróciła wynajmowany pojazd. Do dnia wypłaty odszkodowania nie posiadała środków umożliwiających jej zakup nowego pojazdu bądź zapłatę za naprawienie uszkodzonego.

Roszczenia z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego poszkodowana zbyła w drodze cesji na rzecz powodów.

Pliki do pobrania

orzeczenie_i_ca_340_17.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...