bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SO: ubezpieczyciel może być zobowiązany do wyrównania kosztu dzierżawy zniszczonego sprzętu

SO: ubezpieczyciel może być zobowiązany do wyrównania kosztu dzierżawy zniszczonego sprzętu

Dodano: 2018-06-08
Publikator: Sąd Okręgowy

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 20 maja 2016 r. (sygn. akt I C 245/16) orzekł, że w celu zminimalizowania strat związanych z brakiem sprawnych urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, przedsiębiorca ma prawo wydzierżawić urządzenie zastępcze i zwrócić się do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów dzierżawy.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...