bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SO: możliwość zatrzymania przez ubezpieczyciela części świadczenia należnego klientowi jest sprzeczne z interesem klienta

SO: możliwość zatrzymania przez ubezpieczyciela części świadczenia należnego klientowi jest sprzeczne z interesem klienta

Dodano: 2018-04-26
Publikator: Sąd Okręgowy w Lublinie

Sąd Okręgowy w Lublinie  w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. (sygn. akt II Ca 940/17) oddalił apelację, a także zasądził określoną sumę pieniężną od towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz powoda, tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...