bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SO: kiedy powstaje obowiązek naprawienia szkody?

SO: kiedy powstaje obowiązek naprawienia szkody?

Dodano: 2018-05-07
Publikator: Sąd Okręgowy

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 8 lutego 2018 r. (sygn. akt III Ca 1768/17) orzekł, że na wspólnocie mieszkaniowej ciąży obowiązek prawidłowego odbioru prac ze względu za niedbałą kontrolę.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...