bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: Szkoda i krzywda mogą być wyrządzone pośrednim działaniem

SN: Szkoda i krzywda mogą być wyrządzone pośrednim działaniem

Dodano: 2018-03-23
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt II CSK 87/17) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. 

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...